Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ

Địa chỉ: Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0912105531

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ - Ảnh 1Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ - Ảnh 2Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ - Ảnh 3

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DU LỊCH ĐAN PHƯỢNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Phan Công Tính - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Điện thoại: 02433886331

Qrcode

Top