Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà

Sản phẩm: Chuối Tiêu Hồng

Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0967843377

Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà - Ảnh 1Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà - Ảnh 2

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DU LỊCH ĐAN PHƯỢNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Phan Công Tính - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Điện thoại: 02433886331

Qrcode

Top